Asbjørn Hall Lorentzen style=

Asbjørn Hall Lorentzen

Leder Kameratstøtte leder Familiestøtte leder
Ole Kristian Aas style=

Ole Kristian Aas

Nestleder
Trond Erik Vollen style=

Trond Erik Vollen

Sekretær
Roger Elstad style=

Roger Elstad

Kasserer
Kristian Strauman style=

Kristian Strauman

Styremedlem
Trond Abelsen style=

Trond Abelsen

Varamedlem