Kjetil Valrygg style=

Kjetil Valrygg

Leder
Ole Kristian Aas style=

Ole Kristian Aas

Nestleder
Trond Erik Vollen style=

Trond Erik Vollen

Sekretær
Roger Elstad style=

Roger Elstad

Kasserer
Asbjørn Hall Lorentsen style=

Asbjørn Hall Lorentsen

Kameratstøtte leder Familiestøtte leder
Kristian Strauman style=

Kristian Strauman

Styremedlem
Trond Abelsen style=

Trond Abelsen

Varamedlem
Asle H Tveiti style=

Asle H Tveiti

Varamedlem